/

Du är här:

Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen.

Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten. Observera att ny taxa beslutas av KF och börjar gälla from 1 juli 2024. Summorna som anges nedan stämmer inte med 2024-års index.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Alla summor är exklusive moms.

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Kostnader

Grundavgift

15 075 kronor

Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

20 619 kronor per uppsättning förbindelsepunkter (i en uppsättning ingår ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten).

Antal lägenheter*

8 964 kronor per lägenhet

Tomtyta 0 - 1 200 m2

Tomtyta 1 200 - 3 000 m2

Tomtyta 3 000 - 5 000 m2

Tomtyta 5 000 -

20 kronor per kvadratmeter

13,50 kronor per kvadratmeter

11,50 kronor per kvadratmeter

10 kronor per kvadratmeter**


* Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet, i de fall det finns köks- och hygienutrymmen. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.


** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna. 

Exempel med en villa

Det här exemplet gäller för en villa med 1 200 kvadratmeter tomtyta, som vill ansluta sig till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna.

Skriv tabellbeskrivning här

Detta betalar du för

Avgift

Grundavgift

15 075 kronor

Förbindelsepunkter

20 619 kronor

En lägenhet

8 964 kronor

Tomtyta

1 200 x 20 = 24 000 kronor

Anläggningsavgiften blir då 68 658 kronor exklusive moms.

Ordlista

  • Dagvatten är ett samlingsnamn för till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
  • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
  • Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.
  • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.

VA-taxa Haparanda stad (2024) Pdf, 645.9 kB.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: