• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen.

Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet:

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Kostnader

Grundavgift

11 890 kronor

Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

16 260 kronor per uppsättning förbindelsepunkter (i en uppsättning ingår ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten).

Antal lägenheter*

7 070 kronor per lägenhet

Tomtyta

15 kronor per kvadratmeter**


* Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet, i de fall det finns köks- och hygienutrymmen. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.


** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna. 

Exempel med en villa

Det här exemplet gäller för en villa med 800 kvadratmeter tomtyta, som vill ansluta sig till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna.

Skriv tabellbeskrivning här

Detta betalar du för

Avgift

Grundavgift

11 890 kronor

Förbindelsepunkter

16 260 kronor

En lägenhet

7 070 kronor

Tomtyta

800 x 15 = 12 000 kronor

Anläggningsavgiften blir då 47 220 kronor.

Ordlista

  • Dagvatten är ett samlingsnamn för till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
  • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
  • Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.
  • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.

Mer information finns i den fullständiga vatten- och avloppstaxan för Haparanda stad.

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 05 jun 2019