• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Sommarvatten och vattenkastare

Sommarvattennäten och vattenkastare är påkopplade från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

Sommarvatten

När ni vill att kommunen skall koppla på eller koppla av vatttnet, kontakta oss på telefon 0922-685 20 minst 10 arbetsdagar före det tilltänkta datumet.

Kostnad för att ställa på och stänga av sommarvatten

Skriv tabellbeskrivning här

Åtgärd

Avgift

Anmärkning

Påställning av vatten

210 kronor

Av kommunen aviserad tid

Avstängning av vatten

210 kronor

Av kommunen aviserad tid

Påställning av vatten

525 kronor

Övrig tid

Avstängning av vatten

525 kronor

Övrig tid

För leverans av sommarvatten gäller Allmänna bestämmelser för brukande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 129.9 kB..

Tänk på

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då det exponeras av kyla.

Vattenkastare

Haparanda stad tillhandahåller ett antal så kallade vattenkastare vid vilka allmänheten kan hämta vatten. Vattenkastarna hålls öppna under barmarksäsongen från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Pandemin är inte över. Vi ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: