/

Du är här:

Sommarvatten och vattenkastare

Sommarvatten och vattenkastare är påkopplade från tidig vår när tjälen och väderleken inte längre utgör någon frysrisk.

Sommarvatten

Fritidshusabonnenter uppmanas att kontakta kommunen minst 10 arbetsdagar innan öppning av vattnet till fritidshus, kontakta oss på telefon 0922-685 20

Kostnad för att ställa på och stänga av sommarvatten

Åtgärd

Avgift

Anmärkning

Påställning av vatten

325 kronor

Av kommunen aviserad tid

Avstängning av vatten

325 kronor

Av kommunen aviserad tid

Påställning av vatten

811 kronor

Övrig tid

Avstängning av vatten

811 kronor

Övrig tid

För leverans av sommarvatten gäller Allmänna bestämmelser för brukande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 129.9 kB..

Tänk på

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder om de exponeras av kyla.

Vattenkastare

Haparanda stad tillhandahåller ett antal så kallade vattenkastare vid vilka allmänheten kan hämta vatten. Vattenkastarna hålls öppna under barmarksäsongen.

På följande platser finns vattenkastare.

Seskarö

  • Fridhemsvägen och Leppäniemikajen.

Salmis

  • Kirveskarivägen, korsningen

Centralorten

  • Strandplan och vid nedre stugan i Riekkola

Nikkala- och Västra Nikkala

  • Haparanda hamn
  • Västra Nikkala, invid väg 725 (området Pentheikki)

Säivis

  • I anslutning till småbåtshamnen

Matkakoski

  • Matkakoski

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: