• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Sommarvatten

Sommarvattennäten är påkopplade från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

När ni vill att kommunen skall koppla på eller koppla av vatttnet, kontakta oss på telefon 0922-685 20 minst 10 arbetsdagar före det tilltänkta datumet.

Kostnad för att ställa på och stänga av sommarvatten

Skriv tabellbeskrivning här

Åtgärd

Avgift

Anmärkning

Påställning av vatten

210 kronor

Av kommunen aviserad tid

Avstängning av vatten

210 kronor

Av kommunen aviserad tid

Påställning av vatten

525 kronor

Övrig tid

Avstängning av vatten

525 kronor

Övrig tid

För leverans av sommarvatten gäller Allmänna bestämmelser för brukande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Tänk på

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då det exponeras av kyla.

Kontakta oss

Haparanda stad

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor. 

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 05 jun 2019