• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Latrin och slam

Enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas minst en gång per år. Det är Haparanda Renhållning AB som ansvarar för slamtömningen i kommunen.

Kontakta Haparanda Renhållning för hjälp med slam­tömning eller kompostering av latrin, aska och sopor. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att tömning kan ske på ett smidigt sätt. 

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Pandemin är inte över. Vi ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: