/

Du är här:

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft samt föra bort föroreningar, överskottsvärme och hälsofarliga ämnen.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

Besiktning av ventilationen

Välj en certifierad kontrollant som utför själva ventilationskontrollen. Kontrollanten gör en besiktning och skriver ett protokoll som du ska skicka till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontroll av besiktningen

Det är tillsynshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen som bevakar att du som är fastighetsägare gör OVK och att du rättar till fel och brister.

Undantag från OVK

Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus
  • industribyggnader

Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX)

Skicka protokoll

Skicka ditt protokoll från besiktningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Postadress: Haparanda stad, samhällsbyggnadsförvaltningen, 953 85 Haparanda. Märk kuvertet "OVK".

Du kan också lämna in protokollet i receptionen på stadshuset, Torget 9.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: