/

Du är här:

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2013 är kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. 

Översiktsplan 2013  ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Haparanda kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden kan byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Haparanda stad kan se ut i framtiden.

Översiktsplan 2013

Vid sidan om kommunens vision och mål utgör också den nationella miljöpolitikens mål om god bebyggd miljö en viktig utgångspunkt för översiktsplanen och den långsiktiga utvecklingen av kommunen.

Översiktsplanens kartor

Centrum

Haparanda skärgård

Karungi

Kommuntäckande karta

Nikkala

Seskarö

Säivis

Torne älvdal

Vuono och Salmis

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: 13 maj 2020