/

Du är här:

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2023 är kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. 

Översiktsplan 2023  ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Haparanda kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden kan byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Haparanda stad kan se ut i framtiden.

Översiktsplan 2023 Pdf, 15.3 MB.

Vid sidan om kommunens vision och mål utgör också den nationella miljöpolitikens mål om god bebyggd miljö en viktig utgångspunkt för översiktsplanen och den långsiktiga utvecklingen av kommunen.

Översiktsplanens kartor

Haparanda Centrum Pdf, 304.5 kB.

Haparanda skärgård  Pdf, 192.7 kB.

Karungi  Pdf, 220.6 kB.

Kommuntäckande karta  Pdf, 208.7 kB.

Nikkala Pdf, 178.9 kB.

Seskarö Pdf, 204.8 kB.

Säivis Pdf, 165.7 kB.

Torne älvdal Pdf, 1.8 MB.

Vuono och Salmis Pdf, 188.3 kB.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: