Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Planer och program

Planer och program

För dig som vill veta mer om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Detaljplanering
Projekt inom VA, gata, IT och fastighet
Pågående samråd och granskning
Översiktlig planering
Taggar:

Boende och miljö