/

Du är här:

Projekt inom VA, gata, IT och fastighet

Haparanda stad genomför varje år vatten- och avloppsprojekt, gatuarbeten och byggprojekt.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka kommunala anläggningsprojekt som är aktuella under 2022. Du kan också läsa om större projekt från andra aktörer, till exempel Trafikverket.

Pågående och framtida projekt, 2022-05-09 (pdf) Pdf, 8.8 MB.

Anläggningsprojekt 2022

Färdigställande av Repslagaregatan.
Startdatum: juni 2022
Slutdatum: hösten 2022

Filpusvägen/Bryggargränd (del av, Storgatan-Stationsgatan), reinvestering av gata och VA
Startdatum: maj 2022
Slutdatum: hösten 2022

Korsningen V.Esplanaden/Stationsgatan/Järnvägsgatan, beläggningsarbeten.
Startdatum: augusti 2022
Slutdatum: september 2022

Björnholmsgatan, Norrmalmsvägen-E4, överbyggnad och beläggning.
Startdatum: augusti 2022
Slutdatum: september 2022

Nikkala Lövvägen, reinvestering av gata och VA.
Startdatum: maj 2022
Slutdatum: hösten 2022

GC-väg i Tjärhovet, från Storgatan mot Riekkolavägen, reinvestering.
Startdatum: juni 2022
Slutdatum: september 2022

Näräntie fram till i höjd med Lillvägen, byte av tryckspilledning (ca 640 meter).
Startdatum: Februari 2022
Slutdatum: innan sommaren 2022

Dagvattenledning korsande V.Esplanaden, två platser i närheten av Lasarettsgatan.
Startdatum: juni 2022
Slutdatum: augusti 2022

 • Under vårvintern 2021 startar vi upp arbetet med ledningen.
 • Under våren påbörjas mark och byggarbeten.
 • Pannan levereras och monteras innan snön faller i oktober 2021 och intrimning och övertagande sker under kvartal 4, 2022.

Lär mer om projektet på Haparanda värmeverks hemsida Länk till annan webbplats.

 • Byggnation av nytt trygghetsboende på Torggatan 14, Haparanda.
 • Byggnation av ny stallbyggnad på Björkvägen 35, Haparanda.
 • Ny skolmatsal i Edenskolan.
 • Re-investering av gata och VA på Skomakargatan samt södra delen av Idrottsgatan (mellan Köpmansgatan och Åkergatan).
 • Re-investering av gata och VA på Strandgatan, etapp 1 (från södra Esplanaden till Fabriksgatan).
 • Byggnation av nytt trygghetsboende på Torggatan 14, Haparanda.
 • Byggnation av ny stallbyggnad på Björkvägen 35, Haparanda.
 • Ny skolmatsal i Edenskolan.
 • Re-investering av gata och VA på Skomakargatan samt södra delen av Idrottsgatan (mellan Köpmansgatan och Åkergatan).
 • Re-investering av gata och VA på Strandgatan, etapp 1 (från södra Esplanaden till Fabriksgatan).
 • Gata/VA längs Kornvägen, Kärrvägen, Timotejvägen, Rågvägen och Klövervägen i stadsdelen Marielund.
 • Byte av vattenledning längs med väg 99 (”Kukkolarakan”). Från Övre Kukkola 265 till och med Tornedalsvägen 329.
 • Stationsgatan nummer 40-52 (fjärrvärme, opto, VA och gata).
 • Lasarettsgatan från korsningen Stationsgatan/Lasarettsgatan österut och fram till huvudentren på Haparanda Hälsocentral (fjärrvärme och opto).

Vi informerar alltid om planerade, pågående och avslutade projekt på startsidan på haparanda.se. Detsamma gäller för akuta driftstörningar och större samhällsstörningar. 

Vi delar alltid informationen på kommunens Facebook-sida Länk till annan webbplats..

Få SMS vid drift- och samhällsstörningar

Haparanda stad har en SMS-tjänst som används vid driftstörningar, till exempel vid akuta vattenläckor, planerat ledningsunderhåll eller större samhällsstörningar.

Läs mer om SMS-tjänsten och hur du anmäler dig

Andra aktörer

Trafikverket bygger om E4, Salmis–Haparanda

I slutet av augusti 2020 påbörjade Trafikverket ombyggnationen av 7 kilometer väg längs E4 mellan Salmis och Haparanda. Vägen kommer bli mötesfri med mitträcken och omkörningssträckor. I projektet ingår nya gång- och cykelvägar. Under tiden arbetena pågår får man räkna med begränsad framkomlighet. Alla arbeten beräknas vara klara hösten 2022.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: