/

Du är här:

Projekt inom VA, gata, IT och fastighet under 2020

Haparanda stad genomför varje år vatten- och avloppsprojekt, gatuarbeten och byggprojekt.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka arbeten som är aktuella under 2020. Läs mer om projekten under respektive "dragspel".

Byte av vattenledning längs en 500 m lång sträcka i Kukkola. Start nedanför hembygdsföreningen.
Startdatum: 13 januari 2020
Slutdatum: mars 2020

Bygga bort två kommunala markbäddar i Vojakkala (etapp 3 och 4).
Startdatum: maj 2020
Slutdatum: oktober 2020

Projektering av avloppsreningsverk i Karungi.
Startdatum: mars 2020
Slutdatum: maj 2020

Projektering av ny råvattentäkt Kärrbäck.
Startdatum: januari 2020
Slutdatum: september 2020

Förfiltrering/konstgjord infiltration i Mattila vattenverk.
Startdatum: januari 2020
Slutdatum: september 2020

Flödesmätarkammare efter ledningsnätet (placering ej ännu beslutad).
Startdatum: augusti 2020
Slutdatum: december 2020

Re-investering av gata och VA på Skomakargatan samt södra delen av Idrottsgatan (mellan Köpmansgatan och Åkergatan). Beläggning under 2021.
Startdatum: maj 2020
Slutdatum: oktober 2021

Re-investering av gata och GC-bana på Marielundsvägen, etapp 2. (mellan Curteliusvägen och Slingvägen). Beläggning under 2021.
Startdatum: juni 2020
Slutdatum: oktober 2021

Re-investering av gata och VA på Strandgatan, etapp 1 (från södra Esplanaden till Fabriksgatan). Beläggning under 2021.
Startdatum: augusti 2020
Slutdatum: oktober 2021

Förstärkning av vägbelysning i norra Keräsjoki.
Startdatum: juni 2020
Slutdatum: november 2020

Förstärkning av vägbelysning på gc-vägen som går längs med gamla E4:an (från Ripvägen till Vuonokorsningen).
Startdatum: juni 2020
Slutdatum: november 2020

Förstärkning av vägbelysning på gc-vägen i Grankullen som går tvärsöver Havrevägen och Vetevägen.
Startdatum: juni 2020
Slutdatum: november 2020

Projektet Ortsammanbindande nät mellan Karungi och Tandfors.
Startdatum: våren 2020
Slutdatum: 30 september 2020

Ny skolmatsal i Edenskolan.
Startdatum: februari 2020
Slutdatum: december 2020

Renovering av delar av Marielundsskolan.
Startdatum: oktober 2019
Slutdatum: pågår året ut

Renovering av delar av Edenskolan.
Startdatum: januari 2020
Slutdatum: augusti 2020

Byggnation av nytt trygghetsboende på Torggatan 14, Haparanda.
Startdatum: april 2019
Slutdatum: 31 oktober 2020

Byggnation av ny stallbyggnad på Björkvägen 35, Haparanda.
Startdatum: november 2019
Slutdatum: juli 2020

Renovering och utbyggnad av pir och befintlig kaj i Haparandahamn.
Startdatum: 2019
Slutdatum: september 2020

Vi informerar alltid om planerade, pågående och avslutade projekt på startsidan på haparanda.se. Detsamma gäller för akuta driftstörningar och större samhällsstörningar. 

Vi delar alltid informationen på kommunens Facebook-sidalänk till annan webbplats.

Få SMS vid drift- och samhällsstörningar

Haparanda stad har en SMS-tjänst som används vid driftstörningar, till exempel vid akuta vattenläckor, planerat ledningsunderhåll eller större samhällsstörningar.

Läs mer om SMS-tjänsten och hur du anmäler dig

  • Gata/VA längs Kornvägen, Kärrvägen, Timotejvägen, Rågvägen och Klövervägen i stadsdelen Marielund.
  • Byte av vattenledning längs med väg 99 (”Kukkolarakan”). Från Övre Kukkola 265 till och med Tornedalsvägen 329.
  • Stationsgatan nummer 40-52 (fjärrvärme, opto, VA och gata).
  • Lasarettsgatan från korsningen Stationsgatan/Lasarettsgatan österut och fram till huvudentren på Haparanda Hälsocentral (fjärrvärme och opto).

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Senast uppdaterad: 03 feb 2020