/

Du är här:

Projekt inom VA, gata, IT och fastighet

Haparanda stad genomför varje år vatten- och avloppsprojekt, gatuarbeten och byggprojekt.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka kommunala anläggningsprojekt som är aktuella under 2023. Du kan också läsa om större projekt från andra aktörer, till exempel Trafikverket.

Pågående och framtida projekt, 2022-05-09 (pdf) Pdf, 8.8 MB.

Information om byggprojektet nya simhallen och sporhallar| Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Anläggningsprojekt 2023

Filpusvägen/Bryggargränd (del av, Storgatan-Stationsgatan), reinvestering av gata och VA
Startdatum: maj 2022
Slutdatum: hösten 2023

Nikkala Lövvägen, reinvestering av gata och VA.
Startdatum: maj 2022
Slutdatum: hösten 2023

Fabriksgatan, reinvestering av gata och VA.
Startdatum: våren 2023
Slutdatum: 2024

  • Renovering av hälsocentralen.
  • Byggnation och invigning av nytt värmeverk
  • Re-investering av gata och VA på Repslagaregatan färdigställt, med säker skolväg i fokus
  • Re-investering av gata och VA längs Filpusvägen/Bryggargränd, asfaltering 2023
  • Re-investering av gata och VA längs Lövvägen i Nikkala, asfaltering 2023
  • Nyinstallation av GC-belysning längs Köpmansgatan, mellan Ringvägen och E4
  • Re-investering av GC-väg i Tjärhovet, från strandpromenaden till Riekkolavägen

Vi informerar alltid om planerade, pågående och avslutade projekt på startsidan på haparanda.se. Detsamma gäller för akuta driftstörningar och större samhällsstörningar. 

Vi delar alltid informationen på kommunens Facebook-sida Länk till annan webbplats..

Få SMS vid drift- och samhällsstörningar

Haparanda stad har en SMS-tjänst som används vid driftstörningar, till exempel vid akuta vattenläckor, planerat ledningsunderhåll eller större samhällsstörningar.

Läs mer om SMS-tjänsten och hur du anmäler dig

Andra aktörer

Trafikverket bygger om E4, Salmis–Haparanda

I slutet av augusti 2020 påbörjade Trafikverket ombyggnationen av 7 kilometer väg längs E4 mellan Salmis och Haparanda. Vägen kommer bli mötesfri med mitträcken och omkörningssträckor. I projektet ingår nya gång- och cykelvägar. Under tiden arbetena pågår får man räkna med begränsad framkomlighet. Alla arbeten beräknas vara färdigställda sommaren 2023.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: