• INFORMATION OM CORONA
  Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Projekt inom VA, gata, IT och fastighet

Haparanda stad genomför varje år vatten- och avloppsprojekt, gatuarbeten och byggprojekt.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka kommunala projekt som är aktuella under 2021. Läs mer om projekten under respektive "dragspel". Du kan också läsa om större projekt från andra aktörer, till exempel Trafikverket.

Repslagaregatan (vatten-, spill- dagvatten).
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: oktober 2021

Förfiltrering/konstgjord infiltration, Mattila vattenverk.
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: under hösten 2021

Vuono Rantavägen 1 - 50 (vatten och spill).
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: november 2021

Nedre vojakkala 13-59 (vatten och spill).
Startdatum: december 2021
Slutdatum: -

Minska inläckage i spilledningsnät (Marielund spillbrunnar)
Startdatum: 2020
Slutdatum: december 2021

Kommunikation (styr- och elskåp x3 PST) samt råvattenstation
Startdatum: 2020
Slutdatum: december 2021

Reinvestering pumpstationer
Startdatum:
2020
Slutdatum: december 2021

Takbyte Nikkala vattentorn
Startdatum:
maj 2021
Slutdatum: juli 2021

Beläggning av Skomakargatan samt södra delen av Idrottsgatan (mellan Köpmansgatan och Åkergatan).
Startdatum: augusti 2021
Slutdatum: 2021

Beläggning av Marielundsvägen, etapp 2. (mellan Curteliusvägen och Slingvägen).
Startdatum: augusti 2021
Slutdatum: 2021

Beläggning av Strandgatan, etapp 1 (från södra Esplanaden till Fabriksgatan). Trottoarer och vägbelysning.
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: 2021

Re-investering av gata på Repslagaregatan. I projektet ingår vägbelysning och trottoarer.
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: oktober 2021

Reinvestering och övergripande lagning av gatunätet i centralorten.
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: oktober 2021

Förstärkning av vägbelysning i Leppikari.
Startdatum: 2020
Slutdatum: 2021

Förstärkning av vägbelysning i Keräsjoki.
Startdatum: 2020
Slutdatum: 2021

Vägbelysning markförläggning Vuono.
Startdatum: maj 2021
Slutdatum: oktober 2021

Nytt bostadskvarter (Seskarö fridhem)

Ny fjärrvärmekulvert (cirka 2 200 meter lång)
Startdatum: mars 2021
Slutdatum: juni 2021

--------------------

Vi kommer att annonsera byggandet av vårt nya värmeverk preliminärt i månadsskiftet april/maj 2021. Anbudsinlämning preliminärt i början på juni månad.

Annonseringstid preliminärt 4-5 veckor. Byggtid cirka 12 månader.

Entreprenadform: Totalentreprenad i enlighet med ABT06
Upphandlingsform: Generalentreprenad

 • Entreprenaden omfattar byggande av en ny byggnad med bland annat kontor, pannhall, verkstad, garage, ställverksrum och bränslelager. Markarbeten i entreprenaden omfattar cirka två meter utanför byggnad.
 • Sidoentreprenör i byggnad kommer att vara leverantör av panna och processutrustning.
 • Byggnation av nytt trygghetsboende på Torggatan 14, Haparanda.
 • Byggnation av ny stallbyggnad på Björkvägen 35, Haparanda.
 • Ny skolmatsal i Edenskolan.
 • Re-investering av gata och VA på Skomakargatan samt södra delen av Idrottsgatan (mellan Köpmansgatan och Åkergatan).
 • Re-investering av gata och VA på Strandgatan, etapp 1 (från södra Esplanaden till Fabriksgatan).
 • Gata/VA längs Kornvägen, Kärrvägen, Timotejvägen, Rågvägen och Klövervägen i stadsdelen Marielund.
 • Byte av vattenledning längs med väg 99 (”Kukkolarakan”). Från Övre Kukkola 265 till och med Tornedalsvägen 329.
 • Stationsgatan nummer 40-52 (fjärrvärme, opto, VA och gata).
 • Lasarettsgatan från korsningen Stationsgatan/Lasarettsgatan österut och fram till huvudentren på Haparanda Hälsocentral (fjärrvärme och opto).

Vi informerar alltid om planerade, pågående och avslutade projekt på startsidan på haparanda.se. Detsamma gäller för akuta driftstörningar och större samhällsstörningar. 

Vi delar alltid informationen på kommunens Facebook-sida Länk till annan webbplats..

Få SMS vid drift- och samhällsstörningar

Haparanda stad har en SMS-tjänst som används vid driftstörningar, till exempel vid akuta vattenläckor, planerat ledningsunderhåll eller större samhällsstörningar.

Läs mer om SMS-tjänsten och hur du anmäler dig

Andra aktörer

Trafikverket bygger om E4, Salmis–Haparanda

I slutet av augusti 2020 påbörjade Trafikverket ombyggnationen av 7 kilometer väg längs E4 mellan Salmis och Haparanda. Vägen kommer bli mötesfri med mitträcken och omkörningssträckor. I projektet ingår nya gång- och cykelvägar. Under tiden arbetena pågår får man räkna med begränsad framkomlighet. Alla arbeten beräknas vara klara i september 2022.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Pandemin är inte över. Vi ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: