Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Resa

Resa

För dig som går, cyklar, kör bil eller reser med kollektivtrafiken.

Blomlådor som farthinder
Fel på vägar
Färdtjänst
Gång- och cykelvägar
Laddningsstationer
Lokal och regional kollektivtrafik
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Snöröjning
Tågtrafik
Tågtrafikens utveckling
Taggar:

Boende och miljö