Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Blomlådor som farthinder

Blomlådor är en möjlighet att öka tryggheten och minska hastigheten på kommunala bostadsgator. Ansökan av blomlådor sker via vår e-tjänst.

Ansök via e-tjänst

Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas varje år hos kommunen. När du har skickat in din ansökan bedömer tekniska enheten om gatan är lämplig för blomlådor.

Ansökningar ska lämnas in till kommunen senast 15 maj. Blomlådorna får vara utplacerade under tiden 1 juni – 30 september innevarande år, under förutsättning att tillstånd beviljats.

Läs riktlinjerna för blomlådor på lokalgator innan du ansöker.

Information och regler för blomlådor (pdf) Pdf, 138.3 kB.

Ritning blomlådor (pdf) Pdf, 226 kB.

Den sökandes ansvar

 • Vara kontaktperson för gatan. Om kontaktperson är bortrest utses ny tillfällig kontaktperson och information om detta ges kommunen.
 • Samråd och grannmedgivande från berörda grannar.
 • Bekosta och ansvara för inköp av material till blomlådor.
 • Byggnation av blomlådor enligt kommunens ritning.
 • Plantering och skötsel av planterade växter. Växterna ska inte vara högre än 30 cm.
 • Att placeringen är korrekt.
 • Att blomlådorna inte fungerar som lekplats för barn.
 • Vid behov sopning runt blomlådorna.
 • Att blomlådor endast används under godkänd period.

Kommunen ansvarar för

 • Att besluta om att ge tillstånd för blomlådor på aktuell gata.
 • Tillhandahålla ritning för blomlådorna.
 • Besluta om och märka ut placering av blomlådorna.
 • Hantera eventuella synpunkter på blomlådornas placering, utformning eller misskötsel.
 • Tar det juridiska ansvaret för tillstånd att använda blomlådor.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö