/

Du är här:

Snöröjning och halkbekämpning

När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt. Det är inte lätt att vara överallt samtidigt. Vi tackar för din förståelse.

Kommunen ansvarar för snöröjning inom centralorten. I byarna är det ofta väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret för snöröjning. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar, till exempel E4 och väg 99.

Prioriteringsordning

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdas först.

När kommunens snöjour fattar beslut om att aktivera snöröjningen ska entreprenören påbörja plogningen så snart som möjligt. Inom 7 timmar ska snösvängen vara klar. 

Olika startkriterier:

 • Gång- och cykelvägar, 5 cm
 • Huvudleder och matarleder, 5 cm
 • Gator i bostadsområden, 6 cm
 • Kommunens verksamhetsfastigheter (skolor, förskolor och äldreboenden), 6 cm.
 • Haparandabostäders fastigheter, 6 cm.

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Haparanda. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.

Följande insatser kan alla hjälpa till med:

 • Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt.
 • Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas av nedfallande föremål.
 • Tänk på att du parkerar ditt fordon på din tomt, inte på allmän gata.
 • Postlådor och sopkärl ska stå vid tomtgränsen eller minst 1,5 meter från asfaltens kant.
 • Skotta inte snön som du har på din tomt ut på vägen. Risken finns att din snö hamnar hos grannen.
 • Frakta inte ut snö till kommunala parker, grönytor och gator. Det är förbjudet.
 • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna. Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med att skotta infarten?

Portöppning ingår inte i den kommunala snöröjningen. Vi rekommenderar att du kontaktar någon av de privata entreprenörerna i kommunen,

Varför har ni bara plogat en del gator och inte alla?

Det finns olika startkriterier för när plogning ska sättas igång. Se ovan.

Varför har ni inte kommit och plogat ännu, trots att det har kommit många centimeter snö?

Det är olika startkriterier för plogning, se ovan. Därtill måste vi ta hänsyn till vilken tid på dygnet det är, vad väderprognosen lovar, vilken temperatur det är, om det blåser mycket med mera. Från utkallning tills plogsvängen är klar tar det minst 10 tim. Några får plogat tidigt och några blir sist, det kan vi inte undvika.

Snön som var på gatan är nu plogad framför min infart. Är detta rätt?

Ja, kommunen öppnar inga infarter vid vanlig plogning. Vid isrivning av bostadsgator som normalt sker varje vår i början på mars följer det däremot alltid med en traktor som öppnar alla infarter.

Hur tar jag reda på om man sandat/plogat den väg eller gc-väg jag tänker använda?

I dagsläget finns det tyvärr ingenstans att ”gå in” och kolla aktuell status på var det är nysandat eller nyplogat. Vi jobbar på att lägga ut aktuell driftinformation via Haparanda stads webb- och facebooksida. Det som alltid gäller är att gång- och cykelvägar samt buss och matargator alltid kommer att åtgärdas först, lägst prioritet har bostadsgatorna.

När gatan blir ojämn och spårig på grund av packad snö och is gör vi en isrivning på de mer trafikerade vägarna.

Senast uppdaterad: