/

Du är här:

Störd av buller

Har du funderingar eller problem med buller eller höga ljudnivåer? Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.  Om du störs av buller och det inte blivit bättre efter att du klagat till den som bullrar, kan du göra en anmälan kommunen.

Innan du gör en anmälan ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka få en lösning.

Buller från trafik

En väghållare kan bli skyldig att vidta åtgärder för att minska trafikbuller. Det är till väghållaren du först ska vända dig med frågor om störande trafikbuller. Det är Haparanda stad som har ansvar för de kommunala vägarna och Trafikverket Länk till annan webbplats. för det statliga vägnätet. Genomfartsleder tillhör ofta det statliga vägnätet. 

Buller från byggarbetsplatser

Läs mer om buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som är ansvarig. Ljudnivån från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används. 

Vill du göra en anmälan?

Har du klagat hos den som är ansvarig för bullret utan att det gett något resultat? Då kan du göra en anmälan till kommunen. Välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du behöver veta mer om vad kommunen kan göra. 

Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Lämna i så fall inte några kontaktuppgifter alls till dig i samband med anmälan.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: