/

Du är här:

Tomter till salu

Haparanda kommun erbjuder ett varierat utbud av tomter. Vi satsar på villatomter i natursköna lägen och i etablerade bostadsområden.

Det finns byggklara fastigheter och ledig mark i Marielund, Karungi, Salmis, Nikkala, Haparanda hamn och Seskarö.

Här kan du se vilka tomter som kommunen har till försäljning i området Marielund.

Lediga tomter i Marielund Pdf, 7.3 MB.

Kartor över lediga tomter i byar utanför centralorten

Här kan du se vilka tomter som finns till försäljning utanför centralorten just nu. Alla tomter säljs utan bindning till något särskilt husföretag.

Haparanda hamn - Inaniemi Pdf, 723.6 kB.

Karungi by Pdf, 910.8 kB.

Nikkala by Pdf, 1.2 MB.

Seskarö by Pdf, 1.4 MB.

Seskarö - Tromsö Pdf, 923.3 kB.

Intresseanmälan, betalning och kontrakt

När du sett en tomt som du är intresserad av så ska du skicka en e-post till kommun@haparanda.se. Du kan också välja att skicka ett brev till Haparanda kommun, 953 85 Haparanda. Ange alltid dina kontaktuppgifter noggrant.

Vi svarar huruvida tomten är tillgänglig för försäljning samt uppgifter om var du skall betala handpenningen på 10 000 svenska kronor. När du har betalat handpenningen så reserveras tomten för dig. Haparanda stad tillämpar regeln "först till kvarn". Den som först anmäler sitt intresse och betalar handpenningen får köpa tomten.

Efter inkommen handpenning bokas en tid för att genomföra affären mellan dig och kommunen. Mötet sker hos Lantmäteriet med dig/ditt ombud, kommunens tjänsteman och en lantmätare. Hos Lantmäteriet upprättas ett köpeavtal mellan dig och kommunen.

När du betalat in resterande belopp av fastighetspriset undertecknar kommunens tjänsteman köpeavtalet. Du får också ett skriftligt delegationsbeslut från kommunen om försäljningen. Besluten anmäls sedan till kommunstyrelsen.

Med det färdiga köpeavtalet, det kommunala beslutet att sälja fastigheten och kommunstyrelsens protokoll där försäljningen anmälts så kan du söka lagfart på fastigheten.

Vi vill att du genomför köpet inom fyra veckor från det att du har betalat handpenningen. Om köpet inte genomförs av orsak som beror på dig så återbetalas inte handpenningen. Om fastigheten inte kan säljas på grund av något som beror på kommunen så återbetalas handpenningen till dig.

Tomtpriser och andra kostnader

Tomtpriser i Haparanda kommun Pdf, 26.6 kB..

I tomtpriset ingår inte kostnader för exempelvis bygglov, geoteknisk undersökning, grundläggningsarbeten eller VA-, el- eller teleanslutning. Även markförberedelser görs och bekostas av köparen. Till exempel utfyllnad, schaktning och geoteknisk undersökning.

Vad tillåter detaljplanen?

Gällande detaljplaner i Haparanda kommun.

Vad som får byggas på en tomt styrs av detaljplanens bestämmelser. Läs igenom vad som gäller för den tomt du är intresserad av. Du måste anpassa husbygget efter vad tomten tillåter, eller välja en tomt som tillåter den typ av hus du önskar bygga.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: