/

Du är här:

Tomter till salu

Mark, fastigheter och tomter till salu. På den här sidan hittar du mark för olika ändamål som Haparanda stad har till försäljning.

Lediga villatomter

Klicka på länkarna nedan (öppnas i pdf) för att få fram informationsblad, kartor och prisexempel för att se vilka tomter som är till salu. I informationsbladet hittar du även kontaktuppgifter till oss om du önskar att gå vidare med ett fastighetsköp.

Lediga tomter är markerade på kartorna.

Information om villatomter i vårt nyaste bostadsområde Skönvik Pdf, 125.3 kB.

Seskarö by Pdf, 3.7 MB.

Seskarö Tromsö Pdf, 2.6 MB.

Karungi by Pdf, 2.1 MB.

Marielund Pdf, 3.5 MB.

Nikkala by Pdf, 2.7 MB.

Haparanda hamn Pdf, 3.9 MB.

Lediga industri, handels, kontorsfastigheter samt fastigheter för flerfamiljshus

Klicka på länkarna nedan (öppnas i pdf) för att få fram informationsblad, kartor och prisexempel över fastigheter som är till salu. I informationsbladet hittar du även kontaktuppgifter till oss om du önskar att gå vidare med ett fastighetsköp.

Lediga fastigheter är markerade på kartorna.

Industrifastigheter Pdf, 4.7 MB.

Handelsfastigheter Pdf, 2.9 MB.

Kontorsfastigheter Pdf, 1.2 MB.

Industrifastigheter Seskarö by Pdf, 2.1 MB.

Fastigheter för flerfamiljshus Pdf, 3 MB.

Med reservation för ändringar av angiven information. Vi hinner inte alltid uppdatera nyligen saluförda objekt omedelbart i pdf-dokumenten!

Haparanda stad arbetar med markanvisningar inför försäljningen av tomter och fastigheter.

Frågor om mark och exploatering

Karin Hietala, förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen

Telefon: 0922-260 07

E-post: karin.hietala@haparanda.se

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: