• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Kvaliteten på dricksvattnet i Haparanda kommun är god.

Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent. Som stöd för oss dricksvattenleverantörer har man preciserat kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, SLVFS 2001:30länk till annan webbplats. Föreskriften innehåller listor över parametrar som skall analyseras och gränsvärden som inte får överskridas.

PH-värdet för vattnet i ligger mellan 7,4 - 9,0.

Analysresultat för dricksvatten

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2018 från de kontroller vi genomför regelbundet på utgående dricksvatten från Mattila vattenverk. Totalt tar vi ca 600 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet.

Skriv tabellbeskrivning här

Mattila vattenverk

Enhet

Gränsvärde

Medelvärde

Mikroorganismer
(vid 22 °C)

antal/100 ml

100

<1

Clostridium prefingens

antal/100 ml

100

<1

E.coli

antal/100 ml

påvisad

<1 

Koliforma bakteri

antal/100 ml

påvisad

<1


* Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: