/

Du är här:

Vem ansvarar för vad?

Fastighetsägaren har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen i den enskilda fastigheten. Kommunen har allt ansvar för alla ledningar till och från den enskilda fastigheten.

Huvudmannen (kommunen) är ansvarig för VA-anläggningen ända fram till fastighetens installation, den så kallade förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för allt som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten.

Illustration av VA-nät till villa

Förbindelsepunkten är den punkt där kommunens ansvar upphör och den enskildes börjar. Illustration: Hans Sandqvist, Svenskt vatten

Fastighets­ägarens ansvar omfattar:

  • underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar
  • reparation av vatten­ledningar i samband med vattenläckor
  • åtgärder i samband med avlopps­stopp
  • se till att vatten­mätar­platsen uppfyller kommunens krav.

Kommunens ansvar omfattar:

  • drift och underhåll av ledningar och an­ordningar fram till förbindelse­punkten
  • byte av vatten­mätare (kommunens egendom)

Ta hand om ditt ledningsnät

Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har tagit fram en broschyr om hur du underhåller ditt ledningsnät.

Ta hand om ditt ledningsnät (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Senast uppdaterad: