• VIKTIG INFORMATION
  Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Coronaviruset - det här gäller i Sverige och Finland

På den här sidan berättar vi om vad som gäller i Finland och vad som gäller i Sverige under coronapandemin. Kerromme tällä sivulla voimassa olevista korona-ajan ohjeista Suomessa ja Ruotsissa. 

Uppdaterad/Päivitetty 25 november 2020

OBS! Läget har utvecklats till allvarlig under november. Följ viktiga instruktioner på städernas websidor.

Huom! Tartuntatilanne on kehittynyt marraskuun aikana vakavaksi. Erityisohjeistusta ja suosituksia löytyy molempien kaupunkien sivuilta.

Koronaepidemiatilanne ja rajoitussuositukset Torniossalänk till annan webbplats

Skärpta allmäna råd i Norrbotten

Gränssamfund/Rajayhteisön määritelmä

 • Haparanda: Med gränssamfund menas alla invånare i gränskommuner. Med lokala gränssamfund avses sådana naturliga serviceområden på olika sidor av gränsen där det förekommer daglig eller veckovis trafik över riksgränsen. Gränssamhällen i Sverige är kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna, och i Finland kommunerna Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio, Enontekis, Enare och Utsjoki). När det gäller denna trafik är det i regel fråga om vanliga butiksbesök och anlitande av andra tjänster. Då behövs ingen frivillig karantän. Denna lättnad för lokala gränssamfund gäller inte semesterresor till ett annat land och den får inte användas som svepskäl för att resa vidare inom ett annat lands territorium. De som passerar gränsen behöver sedvanliga resedokument och de ska kunna styrka sin identitet. Resenärer måste vid behov kunna visa att de är bosatta inom gränssamfundet.
 • Tornio: Rajayhteisöllä tarkoitetaan kaikkia rajakuntien asukkaita. Paikallisella rajayhteisöllä tarkoitetaan luontaisia rajan eri puolilla sijaitsevia asiointialueita, joilla on päivittäistä tai viikoittaista liikennettä valtakunnan rajan yli. Pääsääntöisesti tämä liikenne on normaalia asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Tällöin omaehtoista karanteenia ei tarvita. Tämä paikallisia rajayhteisöjä koskeva helpotus ei koske lomailua toisessa maassa, eikä sen varjolla ole sallittua matkustaa laajemmin toisen maan alueella. Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan tavanomaiset matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Matkustajan pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan, että hän asuu rajayhteisön alueella.

Arbetsresor mellan Sverige och Finland/Työmatkustus Ruotsin ja Suomen välillä

 • Tornio: Sallittua, ei omaehtoista karanteenisuositusta.
 • Haparanda: Tillåtet, utan frivillig karantän.

Ytterligare info: regelbunden arbetspendling över gränsen dagligen och veckovis är möjligt utan frivillig karantän, oberoende i vilken kommun man bor i. Gäller det mera oregelbundna arbetsresor, f o m 1. oktober kan man förkorta karantäntiden med två coronatester.

Lisäksi säännöllinen työmatkustus rajan yli päivittäin ja viikoittain on mahdollista ilman vapaaehtoista karanteenia riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Mikäli kyseessä on epäsäännöllinen matkustaminen, voi 1.10 alkaen lyhentää suositeltua karanteeniaikaa kahdella testauksella.

Tartunnat 3/2020 alkaen – Antalet fall från och med mars 2020

 • Tornio: 140
 • Haparanda: 112

Begränsning i folksamlingar (09.2020)/Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitus (9 september 2020)

 • Haparanda: 50. Den allmänna rekommendationen är att man undviker folksamlingar för att undvika virusspridningen. Därför är många evenemang inställda. Publiktaket höjdes till 300 personer på kultur- och sportevenemang men det gäller bara evenemang med sittplatser. . Situationen följs hela tiden och om det är möjligt ordnas olika evenemang. I Finland är det möjligt att ordna evenemang över 500 deltagare med speciella arrangemang, utomhus och så att trygghetsinstuktionerna följs (t.ex. sport). Under tiden 5-11. nov 2020 har begränsningen i folksamlingar rekommenderats att vara max 20 personer.
 • Tornio: 500. Yleinen suositus on, että yleisötilaisuuksia vältetään, jotta virus ei leviä. Tämän vuoksi mm. tapahtumia on peruttu. Yli 500 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää erityisjärjestelyin. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdollisuuksien mukaan pyritään myös tapahtumia järjestämään normaalisti. Ruotsin kokoontumisrajoitus on 50, paitsi kulttuuri-ja urheilutapahtumien osalta 300, edellyttäen yleisön istumapaikkaa. Uusi suositus ajalle 5-19.11.2020: kokoontumisrajoitus 20

Instruktioner och beslut ges av/Ohjeet ja päätökset

Haparanda:

 • Regering och riksdag (hallitus ja eduskunta)
 • Olika nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten (kansalliset viranomaiset)
 • Smittskydd Norrbotten
 • Regional och lokal sjukvård (alueellinen ja paikallinen terveydenhuolto)

Tornio:

 • Hallitus ja eduskunta (regering och riksdag)
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket)
 • Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri (Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt)
 • Paikallinen terveydenhuolto (regional och lokal sjukvård)

Så här fattas besluten om gränstrafiken under coronapandemin i Finland/Näin rajaliikenteestä koronapandemian aikana päätetään Suomessa

Regeringen har fattat ett principbeslut enligt vilket inresebegränsningarna och kontrollen vid de inre gränserna granskas varje vecka. Granskningen grundar sig på incidensen av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd bereder och meddelar varje vecka de senaste incidenstalen för enskilda länder till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet bereder utifrån dessa ett förslag för statsrådet om kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna. Regeringen beslutar om sina riktlinjer under samma vecka. Läget som grundar sig på det nya beslutet träder i kraft följande måndag.

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan maahantulon rajoituksia ja sisärajavalvontaa tarkastellaan viikoittain. Tarkastelun perusteena on koronaviruksen ilmaantuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimittaa Rajavartiolaitokselle viikoittain ajankohtaiset maakohtaiset tauti-ilmaantuvuustiedot. Rajavartiolaitos valmistelee näiden pohjalta valtioneuvostolle esityksen sisärajavalvonnasta ja maahantulon rajoituksista. Valtioneuvosto päättää linjauksistaan saman viikon aikana. Uuden päätöksen mukaiset toimenpiteet tulevat voimaan seuraavan viikon maanantaina.

Hygien och att undvika smitta/Hygienia ja tartunnan välttäminen

Instruktionerna är samma gällande personlig hygien och att undvika smitta.

 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom tydande på covid-19.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Använd handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Ohjeet ovat samat koskien hygieniaa ja tartunnan välttämistä.

 • Jää kotiin saadessasi covid-19 viittaavia oireita.
 • Pidä turvaväli.
 • Pese kädet usein, käytä käsidesiä.
 • Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi.
 • Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi.

Vårdenheter/Hoitokodit ja sairaalat

 • I Finland är det tillåtet att besöka anhöriga i vårdhem och sjukhus då man följen instruktionerna. Se nedan.
 • Suomessa vierailut sallittuja, turvaohjeet huomioiden ja kasvomaskia käyttäen. Ruotsissa vierailukielto hoivakoteihin ja sairaaloihin poistui 1.10.2020.

Tornio:

 • På besök till vårdenheter: använd munskydd och finns inte en sådan tillhanda, skydda munnen och näsan med en näsduk. Var noggrann med handhygien före och efter besöket när du har rört t ex vid handtag.
 • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan.
 • Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.

Haparanda:

Besöksförbudet inom äldreomsorgen och vårdenheter upphävdes den 1. oktober.

 • Kom bara om du är helt symtomfri, stanna hemma även om du enbart har milda symtom.
 • Kontakta enheten via telefon innan ditt besök. På så vis undviker folksamlingar (för många besök samtidigt). Det ger också möjlighet för personalen att informera om gällande rekommendationer och rutiner.
 • Besök din närstående i lägenheten/rummet, inte i gemensamma utrymmen så som dagrum eller matsal.
 • Var noga med din handhygien.
 • Håll 2 meters avstånd till andra.
 • Varje avdelning har visir att låna ut till besökare. Vi rekommenderar att alla besökare har på sig det under hela besöket.

Hoivayksiköiden vierailukielto loppui 1.10. Ohjeet: vieraile vain oireettomana, ilmoita vierailustasi etukäteen puhelimitse henkilökunnalle, tapaa omaisiasi yksityisissä tiloissa ja noudata hygieniasuosituksia. Jokaisella osastolla on lainattavissa visiiri. Sen käyttöä suositellaan vierailun aikana.

Över 70 år gamla och riskgrupper/Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmät

Samma instruktioner:

 • Begränsa kontakter.
 • Håll fysiskt avstånd.
 • Träffas gärna utomhus.

Ohjeet ovat samat:

 • Vältä kättelyä halaamista tai muita ylimääräisiä lähikontakteja.
 • Tapaa muita mieluusti ulkona.

Restauranger/Ravintolat

Samma instruktioner:

 • Sittplats för alla, möjlighet att hålla avstånd, hand des, bra hygien.

Ohjeet ovat samat:

 • Kaikille asiakkaille pitää olla istumapaikka, turvavälit, siisteys, käsidesi tarjolla.

Lokaltrafik/Joukkoliikenne

 • I båda länder ska man följa säkerhetsinstruktionerna. I Finland rekommenderas också munskydd. I Sverige finns starkare rekommendation att undvika lokaltrafik.
 • Joukkoliikenteessä pitää molemmissa maissa huomioida turvavälit, Ruotsissa lisäksi suositellaan välttämään matkustamista julkisilla liikennevälineillä jos se mahdollista. Suomessa suositellaan lisäksi kasvomaskin käyttöä.

Resor/Matkustaminen

Haparanda

 • Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
 • Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista muihin maihin. 21.9,2020 poistuu kehotus koskien ei välttämättömiä matkoja Suomeen ja Slovakiaan.

Tornio

 • Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.
 • Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella. Välttämätön lomamatka suositellaan suunnattavaksi Lappiin myös Etelä-Suomen sijaan. Lapin matkoilla huomioitava yökerhoihin liittyvä tartuntariski.
 • Regeringen rekommenderar att undvika onödiga resor. Detta gäller inte länder där begränsningen upphävts.
 • I fall det är nödvändigt att resa på semesterveckan, rekommenderas Lapland i stället för södra Finland. På semestern ska man iakta smittorisken som är förknippad till nattklubbar.

Munskdd/Maskin käyttö

 • I Sverige finns ingen speciell rekommendation för att använda munskydd, medan Finland har (på testningsplatser, vårdhem, restauranger, lokaltrafik, folksamlingar och då man inte kan hålla avstånd).
 • Suomessa maskin käyttöä suositellaan mm. hoitokodeissa, Covid 19 -testauksessa, joukkoliikenteessä, yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja kun turvavälien pitämien on mahdotonta. Ruotsissa ei ole erityistä ohjeistusta kasvomaskin käyttöön liittyen.

Distansjobb/Etätyö

 • Rekommenderas i båda länder, arbetsgivaren ger instruktioner.
 • Suositellaan molemmissa maissa, työnantaja ohjeistaa.

Skolor/Koulut

 • Samma instruktioner. Skolorna fungerar normalt. Instruktionerna följs noggrant. Vid behov distansundervisning.
 • Sama ohjeistus. Koulut toimivat normaalisti, turvaohjeita noudattaen. Tarvittaessa valmius etäopetukseen.

Testning/Testaus

I Torneå och Haparanda testas alla som har symtom. I Haparanda finns också möjlighet till antikroppstest. Molemmissa kaupungeissa testataan oireiset. Haaparannalla pääsee myös vasta-ainetestiin.

Haparanda

 • Kaikki oireiset ja altistuneet testataan, samoin sairaalaan tulijat. Vasta-ainetestiin pääsee kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta. Haaparannan kaupungin hoitoalan työntekijät ja kriisinhallinnan kannalta tärkeät testataan.
 • Antikroppstest efter två veckor symtomen är över. Haparanda testar all personal inom hälso- och sjukvård (sereologitest) samt krisledning (tjänstepersoner och kommunstyrelsen).

Tornio

 • Oireiset testataan.
 • Alla som har symtom testas.

Provtagning/Näytteenotto

Haparanda

Tornio

Corona-app/Koronasovellus

Suomessa

 • I Finland finns Coronablinkern.
 • Suomessa on käytössä Koronavilkku-sovellus.

Ruotsissa

 • Ruotsissa ei vielä saatavilla sovellusta.
 • I Sverige finns ingen app ännu.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: 25 nov 2020