• INFORMATION OM CORONA
  Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Coronaviruset - det här gäller i Sverige och Finland

På den här sidan berättar vi om vad som gäller i Finland och vad som gäller i Sverige under coronapandemin. Kerromme tällä sivulla voimassa olevista korona-ajan ohjeista Suomessa ja Ruotsissa. 

SVERIGE

FINLAND

Se specifik information under varje flik.

Läs mer på Folkhalsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemställan har lämnats in till regeringen om följande förändringar:

 • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
 • Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Övriga nya åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Läs mer på Folkhalsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med den 23 december gäller nya restriktioner och rekommendationer, meddelar Folkhälsomyndigheten. Syftet med de nya åtgärderna är att bromsa smittspridningen genom att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Från och med den 23 december gäller följande:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska fatta beslut om följande:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Från och med den 28 december krävs negativt covidtest för inresa till Finland. En person som har visat upp följande kan resa till Finland:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller
 • EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan
 • Utöver ovanstående kravska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat.
 • Dessa krav gällerpersoner som är födda 2005 eller tidigare och från och med 1 januari 2022 gäller kravet personer som är födda 2006 eller tidigare.

Undantag för gränssamhällen

För invånare på gränsorterna vid Finlands och Sveriges landgräns räcker det att visa upp:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie, eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom för mindre än sex månader sedan, eller
 • ett intyg över negativt covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.

Till gränssamhällen hör följande kommuner i Sverige: Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna, och i Finland: Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekis.

Genvägar till berörda myndigheter

Aktuell information om vad som gäller för gränstrafiken finns på finska gränsbevakningsväsendets webbplats.

Rådande begränsningar i gränstrafiken på finska Gränsbevakningsväsendets webbplats Länk till annan webbplats.

Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana Länk till annan webbplats.

Svenska ambassadens information om resor över den finska gränsen.

Ambassadens reseinformation angående Finland, Sweden Abroad Länk till annan webbplats.

Mer information om de finska inreserestriktionerna och de beslut som är tagna finns på finska Statsrådets webbplats.

Resor till och från Finland, Finska statsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Matkustaminen Suomeen ja Suomesta, Valtioneuvosto Länk till annan webbplats.

------------------------------

Matkustus Suomeen/paluu Haaparannalta 28.12.21-16.1.2022

 • Sisärajavalvonta Suomen rajalla otetaan uudestaan käyttööön 28.12. alkaen. Rokotustodistus eli EU:n koronapassi tarkistetaan kaikilta. Lisäksi muilta kuin rajakuntien asukkailta vaaditaan 1) todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista sekä 2) todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta Covid-19-testituloksesta.
 • Testituloksena hyväksytään tulos sekä PCR- että antigeenitestistä
 • Rajakunnassa asuva: Varaa rokotustodistus (= EU:n koronapassi), henkilöllisyystodistus ja esim verotustodistus mukaan mistä näkyy kotikunta kun ylität rajan
 • Vaatimus koskee 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.
 • Huolehdi tarvittavat todistukset valmiiksi rajalle tullessasi, näin todistusten tarkistaminen sujuu nopeasti.

Suomi: koronarokotustodistus kanta.fi -järjestelmästä toimii näin:

 • Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 1. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
 2. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Avaa koronarokotustodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.
 3. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi. Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset sitä. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

Från och med 28/12 kommer negativt test krävas för de flesta utländska medborgare som inte bor i Sverige Länk till annan webbplats.. Vaccinintyg eller intyg om tillfrisknande kan inte längre användas istället för negativt test.

 • Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste omfattas av ett undantag för att resa in i Sverige, samt att alla som är 12 eller över måste ha ett negativt covid-19-test.
 • Från EU/EES är utländska medborgare undantagna om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test. Detta gäller även de som reser från Norden.
 • Detta innebär att endast EU:s covid-intyg om negativt test kan användas, inte intyg om vaccinering eller tillfrisknande.

Undantag för gränspendlare

Arbetspendlare/gränsarbetare (mellan två EES*-länder, även inom Norden) ska kunna visa upp antingen ett vaccinationsintyg eller ett intyg om negativt provsvar från testning som är högst en vecka gammalt. 

 • Observera att det är ditt ansvar som resenär att kunna styrka din rätt till undantag i gränskontrollen och/eller familjeband, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, födelse- eller adoptionsbevis, läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård och/eller utdrag ur folkbokföringen. Observera att dessa endast är exempel.

Svenska medborgare eller resenärer som är undantagna inreseförbudet behöver inte visa upp ett negativt provsvar men de ska följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer till de som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats..

Läs mer om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan Frågor och svar om inreseförbud till Sverig på Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Inresa till Sverige för elever från Torneå

Elever 12-17 år som bor i Torneå och inte är svenska medborgare behöver

 • Vaccinationsintyg eller negativt testsvar max 1 vecka gammal.
 • Ha med sig intyg över skolgång i Haparanda
 • Kunna styrka namnet på något sätt. Pass eller ID kort är officiella sätt att identifiera sig. Även andra kort utan bild t ex Kela sjukförsäkringskort godkänns.

Genvägar till berörda myndigheter

------------------------------

Matkustus Ruotsiin/käynti Haaparannalla 21.12.2021 – 31.1.2022

Ruotsi on kiristänyt maahantulorajoituksia edelleen 28.12.2021 alkaen. Kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä maahantulijoilta vaaditaan ainoastaan yksi todistus: negatiivinen koronatestitulos (max 48 tuntia ottamishetkestä PCR tai NAAT-testi), myös pohjoismaista matkustavia matkan pituudesta riippumatta. Vaatimus ei koske esimerkiksi Ruotsin kansalaisia tai maassa asuvia, kuljetusalaa, pakottavista perhesyistä matkustavia, palo/pelastus/tulli -toimea. Työssä käyviltä tai opiskelijoilta riittää max 72 tuntia vanha negatiivinen testitodistus ja rokotustodistus.

Lisää tietoja alla ruotsiksi:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Polisen Länk till annan webbplats.

Torniossa asuvien oppilaiden maahanpääsy Ruotsiin

12-17 -vuotiaiden oppilaiden, jotka asuvat Torniossa ja jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia tulee

 • Näyttää todistus koulunkäynnistä Haaparannalla
 • Vahvistaa nimensä jollakin tavalla. Passi ja henkilökortti ovat virallisia dokumentteja. Rajalla käy koululaisten tunnistautumiseen myös kuvattomat kortit kuten Kela-kortti.

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------------------

 • Torneå: alla folksamlingar över 20 personer inomhus (hög risk) förbjuds under tiden 19.11.-16.1 22. Det gäller t ex allmänna möten och olika evenemang. Alternativt kan arrangörerna kräva coronapass av deltagarna. Gäller inte personer under 16 år.
 • Tornio: kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä korkean riskin tilaisuudet kielletään 19.11.–16.1. välisenä aikana. Vaihtoehtona tapahtumanjärjestäjät voivat käyttää koronapassia. Kielto ei koske alle 16-vuotiaita.

Haparanda:

 • Med anledning av den ökande smittspridningen av covid och den nya smittsammare varianten omikron måste vi nu minimera riskerna för våra äldre och sköra. Undvik därför att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden under de kommande veckorna, tills smittspridningen avtagit.

Tornio:

 • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan.
 • Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.

Haparanda

Du ska lämna PCR-prov för covid-19 om du har symtom, även om du är vaccinerad. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass. Du ska inte lämna antigentest om du har symtom.

Välj din hälsocentral på 1177.se Länk till annan webbplats. och läs när den har öppet för provtagning och hur den går till. Du kan också beställa egenprovtagning på 11.77.se Länk till annan webbplats. om du bor i eller besöker Norrbotten och har symtom på covid-19.

Det är viktigt att du stannar hemma tills du har lämnat provet och fått provsvaret.

I texten När ska jag stanna hemma? på 1177.se Länk till annan webbplats. Kan du läsa mer om vad som gäller för dig och de du bor med.

Tornio

Coronainfo och provtagning vid gränsen, måndag-söndag, Green line, Pakkahuoneenkatu 1, endast med bokad tid. När man kommer till testning måste bilen lämnas på den avsedda platsen. Till själva provtagningen (blå container) ska man komma till fots. För att undvika trängsel, kom strax innan din tid men var beredd på förseningar.

Testing för gränstrafiken är öppet mellan 06.00 – 18.00. Instruktioner:

Ajanvaraus Tornion koronanäytteenottoon Länk till annan webbplats.

Ohje ajan varaamiseksi Torniossa (video) Länk till annan webbplats.

Tornion koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1 (Greenlinen Tullin päädyn parkkialue). Näytteenotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Näytteenottoon saavuttaessa auto tulee jättää merkitylle paikalle. Siniselle näytteenottokontille saavutaan kävellen. Ruuhkien välttämiseksi pyydetään saapumaan vasta juuri ennen omaa aikaa. Varattu aika on ohjeellinen.

Rajaliikenteen testauspiste sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1. Testauspiste on avoinna joka päivä kello 07-22.

Nytt allmänt råd från den 23 december om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

Åtgärder mot covid-19 i december på Folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Allmänna råd till serveringsställen

 • Begränsa antalet besökare.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet.
 • Använda alternativa lösningar till köer, till exempel nummerlappssystem.

Den som driver ett serveringsställe har utöver dessa råd ansvar att erbjuda möjligheter till handtvätt och att informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas.

Kommunen är tillsynsansvarig. Eventuella frågor om trängsel/trängseltillsyn på serveringsställen kan ställas till samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post: miljo-bygg@haparanda.se eller telefon 0922-260 00.

Tornio

Begränsningarna i fråga om restaurangernas öppettider och antalet kunder varierar mellan landskapen i Finland. Begränsningarna gäller tills vidare. De ändras om epidemiläget i området förändras. Begränsningarna ses över varje vecka.

Restaurangerna kan befrias från de särskilda begränsningar som gäller deras verksamhet genom att kräva att kunderna visar upp covidintyg.

Mer information på finska: Ravintolarajoitukset Länk till annan webbplats.

Genvägar till berörda myndigheter i Sverige

Genvägar till berörda myndigheter i Finland

Antal covid-fall (Covid-tartunnat) 

Konstaterade coronavirusfall i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstaterade coronavirusfall i Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: