• VIKTIG INFORMATION
  Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Coronaviruset - det här gäller i Sverige och Finland

På den här sidan berättar vi om vad som gäller i Finland och vad som gäller i Sverige under coronapandemin. Kerromme tällä sivulla voimassa olevista korona-ajan ohjeista Suomessa ja Ruotsissa. 

Haparanda stad arbetar på bred front i sina verksamheter med information, skärpta rutiner och åtgärder för att begränsa smittspridning.

Haaparannan kaupunki tekee työtä laajalla rintamalla eri toimialoilla tiedottamalla, tiukentamalla rutiineja ja toimenpiteitä, jotta tartuntojen leviämistä voidaan rajoittaa.

 • Sveriges krav på negativt test: 31 maj
 • Finlands gränsbevakning: 30 april

Se specifik information under varje flik.

 • Inreserätten som grundar sig på tillhörighet till ett gränssamfund upphävs den 27 januari 2021. Finska medborgare har dock fortfarande rätt att resa in i landet och lämna landet. Likaså har svenska medborgare alltid rätt att återvända till hemlandet eller till sin hemkommun i Sverige. Dispenser för invånare som hör till gränsorter upphävs. Den fria rätten för invånarna i gränskommunerna att uträtta ärenden på grannstatens sida upphör. Karantänrekommendationen kommer också att återinföras vid gränsövergångarna. Definitionen av släktingar skärps i besluten om de inre och yttre gränserna. I fortsättningen betraktas makar (också sambo och parförhållande), barn och föräldrar samt far-, mor-, och svärföräldrar, som släktingar. Inresa till Finland tillåts av vissa skäl: för en person som äger en fastighet, underhåll av egendom, för personliga skäl som familjeärenden (bröllop/begravning, egna barnets födelse, en allvarlig sjukdom av familjemedlem) och sällskapsförhållande. Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare. Ytterligare ett intyg på att man redan haft corona (under de senaste 6 månaderna) eller intyg på negativ coronatest (max 7 dagar från provtagningen) är viktiga för att kunna passera gränsen smidigt. Alla resenärer till Finland hänvisas till en gratis coronatest på gränsen.

  Mer info: (https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-coronalänk till annan webbplats)
 • Rajayhteisöön kuulumisen perusteella ollut maahantulo-oikeus lakkautetaan 27.1.2021. Suomen kansalaisella on kuitenkin yhä oikeus saapua maahan ja poistua maasta. Samoin Ruotsin kansalaisella on aina oikeus palata kotimaahansa ja asuinkuntaansa Ruotsissa. Myös rajayhteisöä koskee karanteenisuositus (14 vrk). Sukulaisen määritelmää tiukennetaan sisä- ja ulkorajapäätöksissä. Jatkossa rajaus kattaa seuraavat perheenjäsenet: puoliso (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapsi, vanhemmat, appivanhemmat ja isovanhemmat. Tietyistä syistä voi saapua Suomeen: henkilökohtaisen omaisuuden hoito (esim. kiinteistö), henkilökohtaiset syyt (seurustelusuhde, oman lapsen syntymä, lähiomaisen häät tai hautajaiset, omaisen vakava sairaus). Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta. Lisäksi todistus puolen vuoden sisään sairastetusta koronasta tai negatiivinen testitulos (max 7 vrk) sujuvoittaa rajan ylitystä. Rajavartiosto ohjaa Suomeen saapuvat rajalla coronatestiin, joka on ilmainen.

  Tarkemmat ohjeet: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-koronalänk till annan webbplats

Från och med den 6 februari fram till 31 maj 2021, för att resa in i Sverige från utlandet, är det nödvändigt att kunna uppvisa ett negativt molekylärt eller antigentest för Covid-19 som vid inresa i Sverige inte får vara äldre än 48 timmar. Testresultatet, datum och personuppgifter ska klart framgå på svenska, engelska, norska eller danska. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet. Du kan läsa mera om beslutet på regeringens hemsida.länk till annan webbplats

polismyndighetens hemsidalänk till annan webbplats kan du finna uppdaterad information angående inresa i Sverige från utlandet. På Regeringens-länk till annan webbplats och Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats hemsidor kan du läsa allmänna frågor och svar angående Covid-test för inresa i Sverige.

Ytterligare info: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar–inresestopp-till-eu-via-sverige/länk till annan webbplats

-------------

Ruotsiin menijöiltä vaaditaan alle 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos ennen maahan saapumista. Rajoitukset ovat voimassa 31. toukokuuta saakka. Kts. työmatkustuksen osalta yllä oleva ohjeistus.

Toisesta EU-maasta (+ Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi) Ruotsiin matkustavat:

 • edellyttää negatiivista koronatestitulosta, max 48 tuntia vanha
 • maahantulon syy tarkistetaan rajalla Ruotsin poliisin toimesta, henkilöllisyystodistus/passi pitää olla mukana
 • työmatkustus: testiin oman työnantajan kautta
 • muu syy: omakustanteinen, joko oma kunnallinen terveydenhuolto tai yksityinen palveluntarjoaja
 • Rajan testauspisteessä testataan vain Suomeen tuleva rajaliikenne
 • Hyväksytyt Covid-19 testit: antigeenitesti, PCR-testi ja LAMP-testi. Antigeenitesti on ns. pikatesti.

Todistuksessa pitää olla seuraavat asiat:

 • nimi
 • testausajankohta
 • mikä testi on otettu (antigeeni, PCR vai LAMP)
 • testitulos
 • testaaja/todistuksen antaja

Ruotsin Folkhälsomyndighet

Yksityiskohtaisemmat ohjeet ruotsiksi: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar–inresestopp-till-eu-via-sverige/länk till annan webbplats

 • Haparanda: Inresa till Finland på grund av arbete begränsas endast till det absolut nödvändiga. Vid de inre gränserna tillåts som pendlingstrafik endast sådan pendlingstrafik som är nödvändig med tanke på försörjningsberedskapen och samhällets funktion samt vissa särskilt nämnda specialgrupper. Inresa är tillåten med en av arbetsgivaren ifylld blankett som gäller saken. Ytterligare ett intyg på att man redan haft corona (under de senaste 6 månaderna) eller på negativ coronatest (max 7 dagar från provtagningen) är viktiga för att kunna passera gränsen smidigt. Alla resenärer hänvisas till en gratis coronatest på gränsen.
 • Arbetsresa från Finland till Sverige: Arbetspendlare ska testa sig en gång i veckan. Den egna arbetsgivaren informerar om testningen. (Gäller 6 febr – 31. maj 2021)
 • Tornio: Maahantulo Suomeen työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain välttämättömään. Sisärajoilla sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Maahantulo sallitaan asiaan liittyvällä työnantajan täyttämällä lomakkeella. 1.3.2021 alkaen rajalla on liikennejärjestelyt päivittäin yli rajan matkaavia varten. Rajanylitystä helpottaa kun on vaadittavat dokumentit mukana: henkilöllisyystodistus, todistus sairastetusta koronasta (viimeiset 6 kk) tai todistus negatiivisesta testituloksesta (max 7 vrk vanha). Muusta syystä Suomeen tulevat ohjataan rajalla ilmaiseen coronatestiin.
 • Työmatkustus Suomesta Ruotsiin: edellyttää negatiivista testitulosta, testitulos on voimassa 7 vrk. Oma työnantaja ohjeistaa testaukseen. (Voimassa 6.2-31.5.2021).

Den finska regeringen har fattat ett principbeslut enligt vilket inresebegränsningarna och kontrollen vid de inre gränserna granskas varje vecka. Granskningen grundar sig på incidensen av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd bereder och meddelar varje vecka de senaste incidenstalen för enskilda länder till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet bereder utifrån dessa ett förslag för statsrådet om kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna. Regeringen beslutar om sina riktlinjer under samma vecka. Läget som grundar sig på det nya beslutet träder i kraft följande måndag.

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan maahantulon rajoituksia ja sisärajavalvontaa tarkastellaan viikoittain. Tarkastelun perusteena on koronaviruksen ilmaantuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimittaa Rajavartiolaitokselle viikoittain ajankohtaiset maakohtaiset tauti-ilmaantuvuustiedot. Rajavartiolaitos valmistelee näiden pohjalta valtioneuvostolle esityksen sisärajavalvonnasta ja maahantulon rajoituksista. Valtioneuvosto päättää linjauksistaan saman viikon aikana. Uuden päätöksen mukaiset toimenpiteet tulevat voimaan seuraavan viikon maanantaina.

 • Haparanda: rekommendation max 8 personer. Gäller tillsvidare. Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis köpcentrum eller gym. Ingen fysisk kontakt annat än med dem du bor med.
 • Suositus 8 henkeä. Voimassa toistaiseksi. Yleinen ohjeistus on, että vältetään oleskelua sisätiloissa, kuten ostoskeskuksissa tai kuntosaleilla. Fyysinen kontakti vain heidän kanssaan, jotka asuvat samassa taloudessa.
 • Tornio: suositus 6 henkeä. Voimassa 21.5.2021 saakka.
 • Torneå: rekommendation max 6 personer. Gäller till och med den 21 maj.

Haparanda:

 • Regering och riksdag (hallitus ja eduskunta)
 • Olika nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten (kansalliset viranomaiset)
 • Smittskydd Norrbotten
 • Regional och lokal sjukvård (alueellinen ja paikallinen terveydenhuolto)

Tornio:

 • Hallitus ja eduskunta (regering och riksdag)
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket)
 • Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri (Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt)
 • Paikallinen terveydenhuolto (regional och lokal sjukvård)

Haparanda:

 • Vieraile vain oireettomana, ilmoita vierailustasi etukäteen puhelimitse henkilökunnalle, tapaa omaisiasi yksityisissä tiloissa ja noudata hygieniasuosituksia. Jokaisella osastolla on lainattavissa visiiri. Sen käyttöä suositellaan vierailun aikana.
 • Kom bara om du är helt symtomfri, stanna hemma även om du enbart har milda symtom.
 • Kontakta enheten via telefon innan ditt besök. På så vis undviks folksamlingar (för många besök samtidigt). Det ger också möjlighet för personalen att informera om gällande rekommendationer och rutiner.
 • Besök din närstående i lägenheten/rummet, inte i gemensamma utrymmen så som dagrum eller matsal.
 • Var noga med din handhygien.
 • Håll 2 meters avstånd till andra.
 • Varje avdelning har visir att låna ut till besökare. Vi rekommenderar att alla besökare har på sig det under hela besöket.

Tornio:

 • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan.
 • Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.
 • På besök till vårdenheter: använd munskydd och finns inte en sådan tillhanda, skydda munnen och näsan med en näsduk. Var noggrann med handhygien före och efter besöket när du har rört t ex vid handtag.

I Torneå och Haparanda testas alla som har symtom. I Haparanda finns också möjlighet till antikroppstest. Molemmissa kaupungeissa testataan oireiset. Testiin pitää hakeutua heti koronaan viittaavien oireiden ilmaannuttua. Haaparannalla pääsee myös vasta-ainetestiin.

Haparanda

 • Kaikki oireiset ja altistuneet testataan, samoin sairaalaan tulijat. Vasta-ainetestiin pääsee kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta. Haaparannan kaupungin hoitoalan työntekijät ja kriisinhallinnan kannalta tärkeät testataan.
 • Antikroppstest efter två veckor symtomen är över. Haparanda testar all personal inom hälso- och sjukvård (sereologitest) samt krisledning (tjänstepersoner och kommunstyrelsen).

Tornio

 • Oireiset testataan.
 • Alla som har symtom testas.

Masstestning för alla som passerar gränsen fr o m 25 januari 2021 / Rajanylittäjien massatestaaminen 25.1.2021 alkaen

 • Testning på gränsen (Pakkahuoneenkatu 1, Torneå) gäller bara gränstrafiken till Finland. Testningsplatsen är öppen varje dag, dygnet runt. Enligt de finska myndigheternas instruktioner ska alla testas för att begränsa smittspridningen. Därför hjälper det om man har ett intyg på att man redan haft corona under det senaste halvåret eller ett intyg på en negativ coronatest (max 72 timmar). För arbetstrafiken som dagligen passerar gränsen finns en egen fil. Medborgare i Haparanda och Torneå samt de närliggande kommuner ska testa sig i sin hemkommun eller i privat hälsovård. (instruktioner nedan). För arbetspendlare informerar arbetsgivaren om testningen. I masstestningen får man provsvaret i ca en timme. Man behöver inte vänta på svaret på plats utan om det är positivt kontaktar sjukvårdspersonalen en per telefon.
 • Näytteenotto rajalla (Pakkahuoneenkatu 1, Tornio). Näytteenotto on avoinna joka päivä vuorokauden ympäri. Kaikki Ruotsista Suomeen saapuvat matkustajat ohjataan Torniossa terveystarkastus- ja neuvontapisteelle, jos heillä ei ole esittää joko 1) enintään 72 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta tai 2) todistusta puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Työssäkäyvien osalta todistus negatiivisesta koronavirustestistä voi olla enintään seitsemän (7) vuorokautta vanha. Massatestausta ei ole kuitenkaan tarkoitettu muille kuin paluuliikenteelle Suomeen. Torniolaiset, haaparantalaiset sekä lähikuntien asukkaat käyvät testissä kotikunnassaan tai yksityisellä palveluntarjoajalla. Työnantajat ohjeistavat testauksen omille työntekijöilleen. Ohjeet alla. Näytteenotossa käyneet rajanylittäjät saavat vastauksen pikatestiin noin tunnissa. Testitulosta ei kuitenkaan tarvitse odottaa näytteenottopisteessä vaan asiakkaaseen otetaan yhteyttä, mikäli näyte on positiivinen.

Haparanda

Tornio

 • Terveysneuvonta- ja näytteenottopiste rajalla ma-su, vain ajanvarauksella Oma Mehiläinen Digiklinikka, osoite: Green line, Pakkahuoneenkatu 1

Tornion koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1 (Greenlinen Tullin päädyn parkkialue). Näytteenotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Näytteenottoon saavuttaessa auto tulee jättää merkitylle paikalle. Siniselle näytteenottokontille saavutaan kävellen. Ruuhkien välttämiseksi pyydetään saapumaan vasta juuri ennen omaa aikaa. Varattu aika on ohjeellinen.

 • Coronainfo och provtagning vid gränsen, måndag-söndag, Green line, Pakkahuoneenkatu 1, endast med bokad tid. När man kommer till testning mlåste bilen lämnas på den avsedda platsen. Till själva provtagningen (blå container) ska man komma till fots. För att undvika trängsel, kom strax innan din tid men var beredd på förseningar.

Instruktioner:

Ajanvaraus Tornion koronanäytteenottoonlänk till annan webbplats

Ohje ajan varaamiseksi Torniossa (video)länk till annan webbplats

 • I Sverige rekommenderas användningen av munskydd i kollektivtrafiken, i Finland rekommenderas det tex i affärer, testningsplatser, vårdhem, sjukhus, restauranger, kollektivtrafik, folksamlingar och då man inte kan hålla tillräckligt avstånd. Munskyddet hindrar en att sprida virus.
 • Suomessa maskin käyttöä suositellaan mm. kaupoissa, hoitokodeissa, koronatestauksessa, joukkoliikenteessä, yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja kun turvavälien pitämien on mahdotonta. Ruotsissa suositellaan maskin käyttöä joukkoliikenteessä. Maskin käyttö estää tartunnan levittämisen.

Samma instruktioner:

 • Sittplats för alla, möjlighet att hålla avstånd, hand des, bra hygien.
 • Det finns begränsningar och ändringar i öppettider.

Ohjeet ovat samat:

 • Kaikille asiakkaille pitää olla istumapaikka, turvavälit, siisteys, käsidesi tarjolla.
 • Ravintoloiden aukioloaikoja ja anniskeluaikoja on rajoitettu.

Haparanda

 • Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
 • Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista muihin maihin. 21.9,2020 poistuu kehotus koskien ei välttämättömiä matkoja Suomeen ja Slovakiaan.

Tornio

 • Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.
 • Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella. Välttämätön lomamatka suositellaan suunnattavaksi Lappiin myös Etelä-Suomen sijaan. Lapin matkoilla huomioitava yökerhoihin liittyvä tartuntariski.
 • Regeringen rekommenderar att undvika onödiga resor. Detta gäller inte länder där begränsningen upphävts.
 • I fall det är nödvändigt att resa på semesterveckan, rekommenderas Lapland i stället för södra Finland. På semestern ska man iakta smittorisken som är förknippad till nattklubbar.

Kollektivtrafik

 • I båda länder ska man följa säkerhetsinstruktionerna. Munskydd rekommenderas. I Sverige finns starkare rekommendation att undvika lokaltrafik.
 • Joukkoliikenteessä pitää molemmissa maissa huomioida turvavälit, Ruotsissa lisäksi suositellaan välttämään matkustamista julkisilla liikennevälineillä jos se on mahdollista. Kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Antal covid-fall (Covid-tartunnat) 

Från och med mars 2020 (3/2020 alkaen)

 • Haparanda: 586
 • Tornio: 339

Antal fall de senaste veckorna
Antal fall/tartunnat

Haparanda

Antal fall/tartunnat

Tornio


Sammanlagt

v./vko

52

19

8

27

v./vko

53

42

20

62

v./vko

1

46

25

71

v./vko

2

80

11

91

v./vko

3

66

13

79

v./vko

4

63

18

45

v./vko

5

34

17

51

v./vko

6

19

8

27

v./vko

7

27

2

29

v./vko

8

5

7

12

v./vko

9

12

4

16

v./vko

10

8

2

10

v./vko

11

6

0

6

v./vko

12

6

2

8

v./vko

13

3

0

3

v./vko

14

8

8

16

v./vko

15

11

6

17

v./vko

16

8

24

32

v./vko

17

1

12

13

Senast uppdaterad: