• VIKTIG INFORMATION
  Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Coronaviruset - det här gäller i Sverige och Finland

På den här sidan berättar vi om vad som gäller i Finland och vad som gäller i Sverige under coronapandemin. Kerromme tällä sivulla voimassa olevista korona-ajan ohjeista Suomessa ja Ruotsissa. 

Haparanda stad arbetar på bred front i sina verksamheter med information, skärpta rutiner och åtgärder för att begränsa smittspridning.

Haaparannan kaupunki tekee työtä laajalla rintamalla eri toimialoilla tiedottamalla, tiukentamalla rutiineja ja toimenpiteitä, jotta tartuntojen leviämistä voidaan rajoittaa.

Se specifik information under varje flik.

 • Inreserätten som grundar sig på tillhörighet till ett gränssamfund upphävs den 27 januari 2021. Finska medborgare har dock fortfarande rätt att resa in i landet och lämna landet. Dispenser för invånare som hör till gränsorter upphävs.  Den fria rätten för invånarna i gränskommunerna att uträtta ärenden på grannstatens sida upphör. Karantänrekommendationen kommer också att återinföras vid gränsövergångarna. Definitionen av släktingar skärps i besluten om de inre och yttre gränserna. I fortsättningen betraktas makar (också sambo och parförhållande), barn och föräldrar samt far-, mor-, och svärföräldrar, som släktingar. Inresa till Finland tillåts av vissa skäl: för en person som äger en fastighet, underhåll av egendom,  för personliga skäl som familjeärenden (bröllop/begravning, egna barnets födelse, en allvarlig sjukdom av familjemedlem) och sällskapsförhållande.  Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare.

  Mer info: (https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-coronalänk till annan webbplats)
 • Rajayhteisöön kuulumisen perusteella ollut maahantulo-oikeus lakkautetaan 27.1.2021. Suomen kansalaisella on kuitenkin yhä oikeus saapua maahan ja poistua maasta. Myös rajayhteisöä koskee karanteenisuositus (14 vrk). Sukulaisen määritelmää tiukennetaan sisä- ja ulkorajapäätöksissä. Jatkossa rajaus kattaa seuraavat perheenjäsenet: puoliso (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapsi, vanhemmat, appivanhemmat ja isovanhemmat. Tietyistä syistä voi saapua Suomeen: henkilökohtaisen omaisuuden hoito (esim. kiinteistö), henkilökohtaiset syyt (seurustelusuhde, oman lapsen syntymä, lähiomaisen häät tai hautajaiset, omaisen vakava sairaus). Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

  Tarkemmat ohjeet: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-koronalänk till annan webbplats

Innan man reser till Sverige krävs ett negativt Corona testresultat som ska vara max 48 timmar gammalt. Detta gäller när man reser från ett annat EU-land (+Island, Liechtenstein och Schweiz). Restriktioner gäller t om 31. mars 2021. Arbetspendlare ska testa sig en gång i veckan. Man ska fråga den egna arbetsgivaren om testningen. I andra skäl för testning hänvisas till den kommunala eller privata hälsovården. Obs! Om du har haft corona, syns det i testresultatet en längre tid.

Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test och LAMP-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

 • Namnet på den som har testats
 • Tidpunkt för provtagningstillfället
 • Huruvida det test som utförts är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
 • Testresultatet
 • Utfärdare av intyget

Källa: Folkhälsomyndighet

Följande personer undantas från testkravet:

 • personer under 18 år och alla personer som bor i Sverige
 • hälso- och sjukvårdstransporter samt personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • transportsektorn
 • personer med trängande familjeskäl
 • humanitära skäl (t e x internationellt skydd)
 • renskötsel, – sjömän, internationellt polis- eller tullsamarbete, räddningstjänsten

Ytterligare info: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar–inresestopp-till-eu-via-sverige/länk till annan webbplats

-------------

Ruotsiin menijöiltä vaaditaan alle 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos ennen maahan saapumista. Rajoitukset ovat voimassa 31. maaliskuuta saakka. Kts. työmatkustuksen osalta yllä oleva ohjeistus.

Toisesta EU-maasta (+ Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi) Ruotsiin matkustavat:

 • edellyttää negatiivista koronatestitulosta, max 48 tuntia vanha
 • maahantulon syy tarkistetaan rajalla Ruotsin poliisin toimesta, henkilöllisyystodistus/passi pitää olla mukana
 • työmatkustus: testiin oman työnantajan kautta
 • muu syy: omakustanteinen, joko oma kunnallinen terveydenhuolto tai yksityinen palveluntarjoaja
 • Rajan testauspisteessä testataan vain Suomeen tuleva rajaliikenne
 • Hyväksytyt Covid-19 testit: antigeenitesti, PCR-testi ja LAMP-testi. Antigeenitesti on ns. pikatesti.

Todistuksessa pitää olla seuraavat asiat:

 • nimi
 • testausajankohta
 • mikä testi on otettu (antigeeni, PCR vai LAMP)
 • testitulos
 • testaaja/todistuksen antaja

Ruotsin Folkhälsomyndighet

Tiettyjä ryhmiä ei koske testausvaatimus:

 • alle 18-vuotiaat
 • Ruotsin kansalainen, Ruotsissa asuva muun maan kansalainen (kotiin saa aina palata)
 • sairaskuljetukset tai Ruotsiin sairaalahoitoon tulevat (terveydellinen syy, hoitoon pääsyä ei voi pitkittää)
 • logistiikka-ala (tavarankuljetus)
 • painavat perhesyyt
 • kansainvälisen suojelun tai muusta humanitaarisen syystä maahan tulevat
 • poronhoito, merimiehet, kansainväliset tehtävät (poliisi/pelastus/tulliviranomaiset)

Huom! Mikäli on sairastanut koronan, se näyttää pitkään positiivisen tuloksen, vaikka ei ole enää oireita.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet ruotsiksi: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar–inresestopp-till-eu-via-sverige/länk till annan webbplats

 • Haparanda: Till och med den 25 februari 2021 begränsas inresa till Finland endast till det absolut nödvändiga. Vid de inre gränserna tillåts som pendlingstrafik endast sådan pendlingstrafik som är nödvändig med tanke på försörjningsberedskapen och samhällets funktion samt vissa särskilt nämnda specialgrupper. Inresa är tillåten med en av arbetsgivaren ifylld blankett som gäller saken.
 • Arbetsresa från Finland till Sverige: Arbetspendlare ska testa sig en gång i veckan. Den egna arbetsgivaren informerar om testningen (gäller 6 febr – 31. mars 2021).
 • Tornio: Maahantulo Suomeen työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain välttämättömään. Sisärajoilla sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Maahantulo sallitaan asiaan liittyvällä työnantajan täyttämällä lomakkeella. Voimassa 25.2.2021 saakka.
 • Työmatkustus Suomesta Ruotsiin: edellyttää negatiivista testitulosta, testaus on voimassa viikon. Oma työnantaja ohjeistaa testaukseen (6.2-31.3.2021).

Den finska regeringen har fattat ett principbeslut enligt vilket inresebegränsningarna och kontrollen vid de inre gränserna granskas varje vecka. Granskningen grundar sig på incidensen av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd bereder och meddelar varje vecka de senaste incidenstalen för enskilda länder till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet bereder utifrån dessa ett förslag för statsrådet om kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna. Regeringen beslutar om sina riktlinjer under samma vecka. Läget som grundar sig på det nya beslutet träder i kraft följande måndag.

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan maahantulon rajoituksia ja sisärajavalvontaa tarkastellaan viikoittain. Tarkastelun perusteena on koronaviruksen ilmaantuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimittaa Rajavartiolaitokselle viikoittain ajankohtaiset maakohtaiset tauti-ilmaantuvuustiedot. Rajavartiolaitos valmistelee näiden pohjalta valtioneuvostolle esityksen sisärajavalvonnasta ja maahantulon rajoituksista. Valtioneuvosto päättää linjauksistaan saman viikon aikana. Uuden päätöksen mukaiset toimenpiteet tulevat voimaan seuraavan viikon maanantaina.

 • Haparanda: rekommendation max 8 personer. Gäller tillsvidare. Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis köpcentrum eller gym. Ingen fysisk kontakt annat än med dem du bor med.
 • Suositus 8 henkeä. Voimassa toistaiseksi. Yleinen ohjeistus on, että vältetään oleskelua sisätiloissa, kuten ostoskeskuksissa tai kuntosaleilla. Fyysinen kontakti vain heidän kanssaan, jotka asuvat samassa taloudessa.
 • Tornio:suositus 10 henkeä. Voimassa 18.3.2021 saakka.
 • Torneå: rekommendation max 10 personer. Gäller t o m 210318.

Haparanda:

 • Regering och riksdag (hallitus ja eduskunta)
 • Olika nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten (kansalliset viranomaiset)
 • Smittskydd Norrbotten
 • Regional och lokal sjukvård (alueellinen ja paikallinen terveydenhuolto)

Tornio:

 • Hallitus ja eduskunta (regering och riksdag)
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket)
 • Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri (Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt)
 • Paikallinen terveydenhuolto (regional och lokal sjukvård)

Haparanda:

 • Besöksförbud på äldreboenden gäller till och med 28 feb 2021.
 • Vierailut vanhainkodeissa on kokonaan kielletty 28. helmikuuta 2021 saakka ison tartuntariskin vuoksi.

Tornio:

 • På besök till vårdenheter: använd munskydd och finns inte en sådan tillhanda, skydda munnen och näsan med en näsduk. Var noggrann med handhygien före och efter besöket när du har rört t ex vid handtag.
 • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan. Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.

I Torneå och Haparanda testas alla som har symtom. I Haparanda finns också möjlighet till antikroppstest. Molemmissa kaupungeissa testataan oireiset. Testiin pitää hakeutua heti koronaan viittaavien oireiden ilmaannuttua. Haaparannalla pääsee myös vasta-ainetestiin.

Haparanda

 • Kaikki oireiset ja altistuneet testataan, samoin sairaalaan tulijat. Vasta-ainetestiin pääsee kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta. Haaparannan kaupungin hoitoalan työntekijät ja kriisinhallinnan kannalta tärkeät testataan.
 • Antikroppstest efter två veckor symtomen är över. Haparanda testar all personal inom hälso- och sjukvård (sereologitest) samt krisledning (tjänstepersoner och kommunstyrelsen).

Tornio

 • Oireiset testataan.
 • Alla som har symtom testas.

Masstestning för alla som passerar gränsen f o m 25. januari 2021 / Rajanylittäjien massatestaaminen 25.1.2021 alkaen

 • Testning på gränsen (Pakkahuoneenkatu 1, Torneå) är frivilligt men rekommenderas starkt och gäller bara gränstrafiken. Testningsplatsen är öppen varje dag, dygnet runt. Medborgare i Haparanda och Torneå samt de närliggande kommuner ska testa sig i sin hemkommun (instruktioner nedan). I masstestningen får man provsvaret i ca 15–30 minuter. Man behöver inte vänta på svaret på plats utan om det är positivt kontaktar sjukvårdspersonalen en per telefon.
 • Näytteenotto rajalla (Pakkahuoneenkatu 1, Tornio). Näytteenotto on avoinna joka päivä vuorokauden ympäri. Koronatestissä käyminen on rajanylittäjille vapaaehtoista, mutta vahvasti suositeltavaa. Testiin ohjataan kaikki halukkaat rajanylittäjät. Massatestausta ei ole kuitenkaan tarkoitettu muille kuin rajaliikenteelle. Torniolaiset, haaparantalaiset sekä lähikuntien asukkaat käyvät testissä kotikunnassaan. Ohjeet alla. Näytteenotossa käyneet rajanylittäjät saavat vastauksen pikatestiin noin 15-30 minuutissa. Testitulosta ei kuitenkaan tarvitse odottaa näytteenottopisteessä vaan asiakkaaseen otetaan yhteyttä, mikäli näyte on positiivinen.

Haparanda

Tornio

 • Terveysneuvonta- ja näytteenottopiste rajalla ma-su, vain ajanvarauksella Oma Mehiläinen Digiklinikka, osoite: Green line, Pakkahuoneenkatu 1

Tornion koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1 (Greenlinen Tullin päädyn parkkialue). Näytteenotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Näytteenottoon saavuttaessa auto tulee jättää merkitylle paikalle. Siniselle näytteenottokontille saavutaan kävellen. Ruuhkien välttämiseksi pyydetään saapumaan vasta juuri ennen omaa aikaa. Varattu aika on ohjeellinen.

 • Coronainfo och provtagning vid gränsen, måndag-söndag, Green line, Pakkahuoneenkatu 1, endast med bokad tid. När man kommer till testning mlåste bilen lämnas på den avsedda platsen. Till själva provtagningen (blå container) ska man komma till fots. För att undvika trängsel, kom strax innan din tid men var beredd på förseningar.

Instruktioner:

Ajanvaraus Tornion koronanäytteenottoonlänk till annan webbplats

Ohje ajan varaamiseksi Torniossa (video)länk till annan webbplats

 • I Sverige rekommenderas användningen av munskydd i kollektivtrafiken, i Finland rekommenderas det tex i affärer, testningsplatser, vårdhem, sjukhus, restauranger, kollektivtrafik, folksamlingar och då man inte kan hålla tillräckligt avstånd. Munskyddet hindrar en att sprida virus.
 • Suomessa maskin käyttöä suositellaan mm. kaupoissa, hoitokodeissa, koronatestauksessa, joukkoliikenteessä, yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja kun turvavälien pitämien on mahdotonta. Ruotsissa suositellaan maskin käyttöä joukkoliikenteessä. Maskin käyttö estää tartunnan levittämisen.

Samma instruktioner:

 • Sittplats för alla, möjlighet att hålla avstånd, hand des, bra hygien.
 • Det finns begränsningar och ändringar i öppettider.

Ohjeet ovat samat:

 • Kaikille asiakkaille pitää olla istumapaikka, turvavälit, siisteys, käsidesi tarjolla.
 • Ravintoloiden aukioloaikoja ja anniskeluaikoja on rajoitettu.

Haparanda

 • Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
 • Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista muihin maihin. 21.9,2020 poistuu kehotus koskien ei välttämättömiä matkoja Suomeen ja Slovakiaan.

Tornio

 • Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.
 • Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella. Välttämätön lomamatka suositellaan suunnattavaksi Lappiin myös Etelä-Suomen sijaan. Lapin matkoilla huomioitava yökerhoihin liittyvä tartuntariski.
 • Regeringen rekommenderar att undvika onödiga resor. Detta gäller inte länder där begränsningen upphävts.
 • I fall det är nödvändigt att resa på semesterveckan, rekommenderas Lapland i stället för södra Finland. På semestern ska man iakta smittorisken som är förknippad till nattklubbar.

Kollektivtrafik

 • I båda länder ska man följa säkerhetsinstruktionerna. Munskydd rekommenderas. I Sverige finns starkare rekommendation att undvika lokaltrafik.
 • Joukkoliikenteessä pitää molemmissa maissa huomioida turvavälit, Ruotsissa lisäksi suositellaan välttämään matkustamista julkisilla liikennevälineillä jos se on mahdollista. Kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Antal covid-fall (Covid-tartunnat) 

Från och med mars 2020 (3/2020 alkaen)

 • Haparanda: 518
 • Tornio: 274

Antal fall de senaste veckorna
Antal fall/tartunnat

Haparanda

Antal fall/tartunnat

Tornio


Sammanlagt

v./vko

52

19

8

27

v./vko

53

42

20

62

v./vko

1

46

25

71

v./vko

2

80

11

91

v./vko

3

66

13

79

v./vko

4

63

18

45

v./vko

5

34

17

51

v./vko

6

19

8

27

v./vko

7

27

2

29

Senast uppdaterad: