/

Du är här:

Publicerad: 05 feb 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-04

Justerade paragrafer
§6-7

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-05

Datum då anslaget tas ned
2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: 05 feb 2020