/

Du är här:

Publicerad: 10 feb 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-10

Datum då anslaget tas ned
2020-03-03

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio

Senast uppdaterad: 10 feb 2020