/

Du är här:

Publicerad: 11 feb 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-04

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-11

Datum då anslaget tas ned
2020-03-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: 11 feb 2020