/

Du är här:

Publicerad: 14 feb 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-03

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-14

Datum då anslaget tas ned
2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala

Senast uppdaterad: 14 feb 2020