• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-13

Datum då anslaget tas ned
2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Inger Kurri

Eventinformation

Datum: $fromDateMonth
Klockan: $fromDateTime - $toDateTime

Senast uppdaterad: 13 mar 2020