• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Publicerad: 19 mar 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-19

Datum då anslaget tas ned
2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Karin Hietala

Senast uppdaterad: 19 mar 2020