• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Publicerad: 23 mar 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-23

Justerade paragrafer
§ 73

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-23

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Karin Hietala

Senast uppdaterad: 23 mar 2020