• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Publicerad: 26 mar 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-26

Datum då anslaget tas ned
2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Paula Pietinhuhta

Senast uppdaterad: 26 mar 2020