• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Publicerad: 18 maj 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Justerade paragrafer
§§ 97-98, 100, 113

Datum då anslaget sätts upp
2020-05-18

Datum då anslaget tas ned
2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala

Senast uppdaterad: 18 maj 2020