• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Publicerad: 19 maj 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-13

Datum då anslaget sätts upp
2020-05-19

Datum då anslaget tas ned
2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio

Senast uppdaterad: 19 maj 2020