/

Du är här:

Publicerad: 17 jun 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-06-17

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-17

Datum då anslaget tas ned
2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio

Senast uppdaterad: 17 jun 2020