/

Du är här:

Publicerad: 18 jun 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-06-16

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-18

Datum då anslaget tas ned
2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala

Senast uppdaterad: 18 jun 2020