/

Du är här:

Publicerad: 22 jun 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-06-15

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-22

Datum då anslaget tas ned
2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala

Senast uppdaterad: 22 jun 2020