/

Du är här:

Publicerad: 24 jun 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-24

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-24

Datum då anslaget tas ned
2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Jenna Laitinen

Senast uppdaterad: 24 jun 2020