/

Du är här:

Publicerad: 26 jun 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-06-22

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-25

Datum då anslaget tas ned
2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: 26 jun 2020