/

Du är här:

Publicerad: 04 sep 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-09-01

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-04

Datum då anslaget tas ned
2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: 04 sep 2020