/

Du är här:

Publicerad: 07 sep 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-07

Justerade paragrafer
§§ 129

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-07

Datum då anslaget tas ned
2020-09-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: 07 sep 2020