/

Du är här:

Publicerad: 11 sep 2020 |

Typ av artikel: Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde i stadshusets sessionssal. Sammanträdet börjar med allmänhetens frågestund.

Datum: 21 september
Tid: kl. 13.00

Ordförande
Bertil Segerlund (C)

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Dagordning och handlingar

Alla handlingar finns i Mötesportalen
https://motesportalen.haparanda.se/Login.aspxlänk till annan webbplats

Du behöver logga in för att se sidan:

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare

Senast uppdaterad: 11 sep 2020