/

Du är här:

Publicerad: 14 sep 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-07

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-14

Datum då anslaget tas ned
2020-10-06

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: 14 sep 2020