/

Du är här:

Publicerad: 15 sep 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-09-09

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-15

Datum då anslaget tas ned
2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio

Senast uppdaterad: 15 sep 2020