/

Du är här:

Publicerad: 15 sep 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-09-08

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-14

Datum då anslaget tas ned
2020-10-06

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Inger Kurri

Senast uppdaterad: 15 sep 2020