/

Du är här:

Publicerad: 05 okt 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-09-28

Justerade paragrafer
§§ 178-180, 182-200

Datum då anslaget sätts upp
2020-10-05

Datum då anslaget tas ned
2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: 05 okt 2020