/

Du är här:

Publicerad: 06 okt 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-30

Datum då anslaget sätts upp
2020-10-06

Datum då anslaget tas ned
2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio

Senast uppdaterad: 06 okt 2020