/

Du är här:

Publicerad: 08 okt 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-06

Datum då anslaget sätts upp
2020-10-08

Datum då anslaget tas ned
2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: 08 okt 2020