• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: 12 nov 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Norrbottens e-nämnd

Organ
Norrbottens e-nämnd

Sammanträdesdatum
2020-11-05

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-12

Datum då anslaget tas ned
2020-12-04

Förvaringsplats för protokollet
IT-kontoret, Luleå Kommun

Sekreterare
Lisa Lundgren

Senast uppdaterad: 12 nov 2020