• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: 16 nov 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-10

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-16

Datum då anslaget tas ned
2020-12-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: 16 nov 2020