• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: 17 nov 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige

Justerade paragrafer
§§ 82-101

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-17

Datum då anslaget tas ned
2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: 17 nov 2020