• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: 20 nov 2020 |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Justerade paragrafer
§§ 161-179

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-20

Datum då anslaget tas ned
2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: 20 nov 2020