• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämndens arbetsutskott

Organ
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-22

Datum då anslaget tas ned
2021-03-16

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: