/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-29

Justerade paragrafer
§§ 60-61

Datum då anslaget sätts upp
2021-03-29

Datum då anslaget tas ned
2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: