• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Personalutskottet

Organ
Personalutskottet

Sammanträdesdatum
2021-04-21

Justerade paragrafer
§§ 23-33

Datum då anslaget sätts upp
2021-04-27

Datum då anslaget tas ned
2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: